24 godziny dla Pana „W Nim mamy odpuszczenie grzechów” (25/26 marca 2022)

24 godziny dla Pana „W Nim mamy odpuszczenie grzechów” (25/26 marca 2022)

24 godziny dla Pana „W Nim mamy odpuszczenie grzechów” (25/26 marca 2022)

“24 godziny dla Pana” to akcja, którą zainicjował sam Ojciec Święty Franciszek w 2014 roku, kiedy to nie tylko zachęcił do włączenia się w całodobową spowiedź, ale sam jako pierwszy dał przykład i przystąpił do sakramentu, a następnie spowiadał wiernych. W Bulli Misericordiae Vultus wydanej w kwietniu 2015 r. z okazji obchodzonego w 2016 r. Jubileuszowego Roku Miłosierdzia, Papież podkreślał, że wiele osób w Sakramencie Pokuty i Pojednania odnajduje często drogę powrotu do Pana Boga. Dlatego zaapelował o umożliwienie wiernym w diecezjach i parafiach przedłużonej adoracji i spowiedzi.

 

PLAN:
17.00 Zawierzenie Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny Rosji i Ukrainy (w jedności z papieżem Franciszkiem)
Msza święta o ustanie wojny w Ukrainie
Rozpoczęcie adoracji Najświętszego Sakramentu
18.00 – 22.00 Okazja do spowiedzi świętej
19.00 Nieszpory (Wspólnota „Skandal Krzyża”)
22.00 Wieczór uwielbienia (Wspólnota Jana Chrzciciela)
7.00 Jutrznia (Wspólnota „Skandal Krzyża”)
8.00 – 10.00 Okazja do spowiedzi świętej
9.30 Różaniec (Apostolstwo Żywego Różańca)
10.00 Msza święta
11.00 – 17.00 Okazja do spowiedzi świętej
15.00 Godzina Miłosierdzia
16.30 Różaniec w intencji pokoju na Ukrainie
17.00 Zakończenie adoracji
Msza święta