Dokumenty Kościoła

Modlitwy w języku polskim ujednolicone przez Konferencję Episkopatu Polski – tekst integralny (Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP)
Instrukcja "Nawrócenie Duszpasterskie Wspólnoty Parafialnej w Służbie Misji Ewangelizacyjnej Kościoła" (Kongregacja ds. Duchowieństwa - 29/06/2020)