Nauczanie Ojca Świętego

Papież Franciszek - Orędzie na Wielki Post 2021 (11/11/2020)
Papież Franciszek - Encyklika Fratelli Tutti (04/10/2020)
Papież Franciszek - Adhortacja Apostolska "Querida Amazonia" (02/02/2020)
Papież Franciszek - Adhortacja Apostolska "Christus Vivit" (25/03/2019)
Papież Franciszek - Adhortacja Apostolska "Gaudete et Exultate" (19/03/2018)
Papież Franciszek - Adhortacja Apostolska "Evangelii Gaudium" (19/03/2016)
Papież Franciszek - Encyklika "Laudato Si'" (24/05/2015)
Papież Franciszek - Adhortacja Apostolska "Evangelii Gaudium" (24/11/2013)
Papież Franciszek - Encyklika "Lumen Fidei" (29/06/2013)