RODO

Ochrona danych osobowych w Kościele


POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Giewartowie wdrożyła  system ochrony danych osobowych przetwarzanych w Parafii zgodnie z poniższymi aktami prawnymi:

 • Dekretem ogólnym w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydany przez Konferencję Episkopatu Polski, w dniu 13 marca 2018 r., podczas 378. Zebrania Plenarnego w Warszawie, na podstawie kan. 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w związku z art. 18 Statutu KEP, po uzyskaniu specjalnego zezwolenia Stolicy Apostolskiej z dnia 3 czerwca 2017 r. (dalej: Dekret)
 • Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO);

Organizacja systemu ochrony danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 5 ust. 4  Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydany przez Konferencję Episkopatu Polski, w dniu 13 marca 2018 r., podczas 378. Zebrania Plenarnego w Warszawie, na podstawie kan. 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w związku z art. 18 Statutu KEP, po uzyskaniu specjalnego zezwolenia Stolicy Apostolskiej z dnia 3 czerwca 2017 r. przetwarzanych dla potrzeb Parafii  i obowiązków wynikających z przepisów prawa cywilnego i kościelnego   jest:

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego

w Giewartowie

 1. Parkowa 2, 62-402 Giewartów

reprezentowana przez Proboszcza

 1. Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw  lub  wolności osób fizycznych      o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego wdrożyła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku.
 2. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego wyznaczyła Inspektora ochrony danych odpowiadającego za monitorowanie przestrzegania Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych oraz Polityki bezpieczeństwa w dziedzinie ochrony danych osobowych:

Mariusz Kończak mail: mariuszko@gmail.com

Przykładowa klauzula zgody dla intencji mszalnej:

Zgodnie z art. 7  ust 1 pkt 1   Dekretu ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydany przez Konferencję Episkopatu Polski, w dniu 13 marca 2018 r., podczas 378. Zebrania Plenarnego w Warszawie, na podstawie kan. 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w związku z art. 18 Statutu KEP, po uzyskaniu specjalnego zezwolenia Stolicy Apostolskiej z dnia 3 czerwca 2017 r.  wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów np. zamówienia intencji.

Przykładowa klauzula obowiązku informacyjnego:

Zgodnie z art. 11  Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydany przez Konferencję Episkopatu Polski, w dniu 13 marca 2018 r., podczas 378. Zebrania Plenarnego w Warszawie, na podstawie kan. 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w związku z art. 18 Statutu KEP, po uzyskaniu specjalnego zezwolenia Stolicy Apostolskiej z dnia 3 czerwca 2017 r.  , informuje Pana/Panią, że:

 1. Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani danych osobowych jest:

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego

w Giewartowie

 1. Parkowa 2, 62-402 Giewartów

reprezentowana przez Proboszcza

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydany przez Konferencję Episkopatu Polski, w dniu 13 marca 2018 r., podczas 378. Zebrania Plenarnego w Warszawie, na podstawie kan. 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w związku z art. 18 Statutu KEP, po uzyskaniu specjalnego zezwolenia Stolicy Apostolskiej z dnia 3 czerwca 2017 r. celemzamówienia intencji mszalnej
 2. Podanie danych nie jest obowiązkowe, brak podania danych uniemożliwi wygłoszenie pełnych danych zamawiającego intencję mszalną
 3. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres intencji i okres prowadzenie księgi intencji.
 4. Dane osobowe nie będą przekazania do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Posiada Pan/ Pani prawo do:
 6. żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 7. wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych;
 8. Inspektorem Ochrony Danych w Parafii jest:

Mariusz Kończak mail: mariuszko@gmail.com