Chrzest

KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO (1213)

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: „Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie” .

Chrzest

CHRZEST DZIECKA

Informacja dla pragnących ochrzcić dziecko:

 1. Sakrament chrztu jest udzielany dzieciom, których rodzice mieszkają na terenie naszej parafii;
  (osoby spoza parafii, które z ważnych powodów chciałyby ochrzcić dziecko w naszym kościele powinny przedstawić zgodę na chrzest wydaną przez swoją parafię).
 2. Sakrament chrztu świętego udzielany jest podczas Mszy świętej. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia zdrowia dziecka.
 3. Najpóźniej w tygodniu poprzedzającym chrzest należy zgłosić się do kancelarii z odpisem aktu urodzenia dziecka. Na tej podstawie zostanie spisany akt chrztu dziecka.
 4. Przynajmniej jedno z rodziców musi wyrazić zgodę na chrzest.
 5. Konferencja dla rodziców i chrzestnych przed chrztem dziecka odbywa się w biurze parafialnym w terminem uzgodnionym pomiędzy ks. proboszczem a rodzicami.
 6. Dziecko powinno mieć jednego lub parę rodziców chrzestnych, czyli osoby wyznaczone przez rodziców, które będą mogły uczestniczyć w pełni w obrzędach chrztu oraz będą wspierać rodziców w staraniach o to, by ich dziecko doszło do wyznawania wiary i wyrażało ją życiem;
 7. Chrzestny musi spełniać następujące warunki:
  • mieć ukończone 16 lat;
  • być praktykującym katolikiem, który przyjął sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię;
  • prowadzić życie zgodne z wiarą (nie może być to być osoba, która żyje w związku niesakramentalnym);
  • przedstawić zaświadczenie wydane przez parafię miejsca zamieszkania, że może pełnić funkcję chrzestnego.

CHRZEST OSOBY DOROSŁEJ

Osoba dorosła, która chciałaby przyjąć chrzest w Kościele Katolickim, powinna zgłosić się do Księdza Proboszcza w celu indywidualnego ustalenia ścieżki formacji przygotowującej do przyjęcia tego sakramentu.