Dzień modlitw za Ukrainę

Dzień modlitw za Ukrainę

Dzień modlitw za Ukrainę

Na prośbę Rady Konferencji Episkopatów Europy, dnia 14 września (czyli w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego) obchodziliśmy Dzień Modlitw za Ukrainę. Celem tego dnia było wsparcie duchowe dla walczących o wolność i niepodległość Ukraińców, okazanie solidarności z ciepiącymi ofiarami rosyjskiej agresji, wołanie o sprawiedliwy pokój oraz uwrażliwienie wspólnoty międzynarodowej na kwestię pomocy uchodźcom wojennym. W modlitwie pamiętaliśmy również o sprawcach tej napaści, prosząc o ich nawrócenie i opamiętanie.

W tym dniu w naszej parafii sprawowaliśmy Mszę św. w intencji Ukrainy o godz. 17.00. Rozpoczęła się ona nabożeństwem adoracji Krzyża Świętego. Po Mszy Świętej odbyło się spotkanie przy kawie i ukraińskich wypiekach, na które zostali zaproszeni parafianie (zwłaszcza zaangażowani w pomoc dla Ukrainy) oraz wszyscy Ukraińcy mieszkający wśród nas.