I rocznica kanonicznego objęcia parafii

I rocznica kanonicznego objęcia parafii

I rocznica kanonicznego objęcia parafii

16 czerwca 2019 roku nasz proboszcz ks. Jacek Dziel objął – podczas liturgicznego obrzędu – naszą parafię. Z tej okazji, po roku, została odprawiona Msza św. w intencji dziękczynnej i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo w jego posługiwaniu. Po Mszy św. (której towarzyszył śpiew naszego chóru „Choru Sancti Rocci”) spotkaliśmy się na wspólnej kawie i przy słodkościach przygotowanych przez naszych parafian.

Ks. proboszcz już kilka dni wcześniej skierował list do parafian z podziękowaniem za rok wspólnego działania i troski zarówno o wymiar wspólnotowy parafii, jak i o majątek wspólnoty, a zwłaszcza jej zabytki. Poniżej treść listu:

Drodzy Parafianie,

W tym tygodniu minął dokładnie rok od tego dnia, kiedy przyjechałem do mojej nowej parafii w Giewartowie. Oficjalne, liturgiczne objęcie parafii miało miejsce 2 tygodnie później, 16 czerwca. I jest to okazja do pewnej refleksji nad minionym czasem…

Chciałbym przede wszystkim podziękować wszystkim parafianom i sympatykom naszej parafii. To dzięki Waszej otwartości, zaangażowaniu, ofiarności udało nam się razem osiągnąć tak wiele! Nie będę nikogo wymieniał z imienia i nazwiska, bo zapewne pominąłbym w ten sposób wielu. Dlatego wszystkim razem pragnę przekazać serdeczne „Bóg zapłać!”.

Dziękuję za to, że mogliśmy wspólnie przeżywać tak wiele chwil na modlitwie i adoracji – zarówno w kościele, jak i w naszych domach łącząc się przez transmisje internetowe (zwłaszcza w ostatnim czasie), za udział w nabożeństwach i Mszach świętych.

Dziękuję za spotkania, zwłaszcza te kolędowe, za pełne zaufania i otwartości rozmowy, za zaangażowanie w diakonie i wiele różnorodnych inicjatyw w naszym kościele. Za przekazane ofiary i fundacje.

Pozwólcie, że wymienię tylko te najważniejsze nasze osiągnięcia i zmiany, także te, których realizacja trwa obecnie:

 1. Wzbogacenie wyposażenia kościoła w stylu neogotyckim (lampka wieczna, krucyfiks, lichtarze przy tabernakulum, lichtarz pod paschał, lichtarz 4-ramienny – wszystko warte razem ok. 15 tys. zł)
 2. Nowe szaty liturgiczne, księgi liturgiczne i akcesoria.
 3. Nowe organy elektroniczne służące podczas uroczystości na ołtarzu polowym, w kościele św. Rocha i dla prób naszego chóru.
 4. Podjęcie prac konserwatorskich i rekonstrukcyjnych przy ołtarzu głównym (odnowienie baldachimu, zawieszenie łuku nad ołtarzem, przygotowanie programu prac). Po uzyskaniu pozwolenia konserwatora baldachim zostanie umieszczony w ołtarzu głównym, zostanie zrekonstruowana korona cierniowa i kwiatony, w ołtarzu zostanie umieszczone nowe tabernakulum i przygotowany zostanie większy podest.
 5. Odnowienie zabytkowych aniołów (na ołtarzu Matki Bożej).
 6. Zakup fotele na miejsce przewodniczenia, który został oddany do renowacji.
 7. Oddane do pracowni w celu podjęcia prac konserwatorskich następujące figury: postać Chrystusa z grobu, XVII-wieczna figura Chrystusa Zmartwychwstałego oraz jedna ze stacji Drogi Krzyżowej z kościoła. Jesteśmy w trakcie przygotowywania programów i starania się na pozwolenie na następujące prace: renowacja obrazu św. Rocha, naprawa posadzki w kościele, badania stanu zachowania malowideł ściennych w kościele. Po ich uzyskaniu będziemy mogli podejmować kolejne prace.
 8. Kamery i komputer dla transmisji internetowych z kościoła.
 9. Nowe meble w kościele (szafa na gazety, stoliki kredencyjne, stoliki na różne okazje – jeden wysoki i dwa niskie).
 10. Podjazd dla osób niepełnosprawnych w bramie kościoła.
 11. Nowe oświetlenie zewnętrzne kościoła.
 12. Remont, organizacja i umeblowanie biura parafialnego (w nowym miejscu).
 13. Utworzenie galerii proboszczów w biurze parafialnym.
 14. Oprogramowanie służące pracy biura parafialnego i administrowania cmentarzem.
 15. Zdobyliśmy 100 tys. złotych na remont dachu kościoła św. Rocha, który to remont zostanie podjęty w ciągu kilku tygodni.
 16. Figura św. Rocha na ołtarzu polowym na cmentarzu.
 17. Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej 2019 i przygotowanie projektu na rok bieżący (kolejna edycja odbędzie się od 20 września do 25 października br.).
 18. Organizacja wspólnego śpiewania kolęd z zespołem Lombard.
 19. Organizacja I Balu Charytatywnego.
 20. Przygotowanie i realizacja uroczystości odpustowych ku czci św. Rocha, Podwyższenia Krzyża Świętego i innych uroczystości kościelnych.
 21. Realizacja programu dostaw żywności dla rodzin przez diakonię charytatywną (obejmujemy opieką ponad 170 osób) i innych działań dobroczynnych.
 22. Przygotowanie strony internetowej naszej parafii przez diakonię informacji, która zostanie już całkowicie uruchomiona w ciągu 2-3 tygodni.
 23. Codzienna modlitwa w Godzinie Miłosierdzia w kościele prowadzona przez diakonię modlitwy.
 24. Muzyczna aktywność diakonii muzycznej – Parafialny Chór „Chorus Santi Roci”, schola dziecięca.
 25. Systematyczne działania pozostałych diakonii (liturgicznej, Słowa, piękna).
 26. Oczyszczenie i przemalowanie ogrodzenia przy kościele, troska o czystość i porządek wokół kościoła i na cmentarzu (wspólnota Skandal Krzyża).

W ten sposób mogliśmy kontynuować dzieła moich poprzedników, zwłaszcza ks. Marka. Z wdzięcznością pamiętamy o jego dokonaniach (m.in. remont dachu kościoła, konserwacja i renowacja witraży, droga wokół kościoła i stacje Drogi Krzyżowej, renowacja kilku zabytkowych obiektów). Te wspólne działania całej parafii pokazują, że zaangażowanie parafian jest tutaj przeogromne i dlatego jeszcze raz w tym szczególnym dla mnie czasie (I rocznica objęcia parafii w Giewartowie) chcę powiedzieć wszystkim razem i każdemu z osobna: BÓG ZAPŁAĆ!

Poniżej kilka zdjęć sprzed roku… i zdjęcia z tegorocznego świętowania.