Odpust parafialny ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego

Odpust parafialny ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego

Odpust parafialny ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego

W minioną niedzielę – zgodnie z tradycją naszej Parafii (niedziela po 14 września) – obchodziliśmy doroczne uroczystości odpustowe ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego połączone z dożynkami. Msza św. odpustowa odprawiona została o godz. 12.00. Uroczystej Eucharystii przewodniczył o. Stanisława Jaromi OFMConv (ur. 1963, franciszkanin konwentualny, doktor filozofii, absolwent teologii i ochrony środowiska; od lat zaangażowany w chrześcijańską edukację ekologiczną; wieloletni delegat zakonu ds. sprawiedliwości, pokoju i ochrony stworzenia, przewodniczący Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu (REFA) i szef portalu chrześcijańskich ekologów www.swietostworzenia.pl; pracował duszpastersko w Czechach oraz w międzynarodowych ośrodkach franciszkanów w Asyżu, Rzymie i Krakowie; od 2016 r. mieszka w Radomsku). Na Mszę Świętą przyniesione zostały przez przedstawicieli wiosek wieńce żniwne, kosze z warzywami i owocami oraz chleby, które na zakończenie zostały rozkrojone, aby poczęstować nimi gości naszych uroczystości.