Podziękowania z Żytomierza

Podziękowania z Żytomierza

Podziękowania z Żytomierza

Dzisiaj przedstawiciele ratowników (straży pożarnej) z Żytomierza przekazali na ręce Księdza Proboszcza wyrazy podziękowania dla wszystkich, którzy pomagają uchodźcom: „którzy pomagają naszym żonom i dzieciom”. Dzięki pomocy, której udzielamy jako wspólnota parafii i społeczność lokalna, oni czują się spokojni o los kobiet i dzieci, a dzięki temu oni sami mogą z oddaniem wykonywać swoje obowiązki. Ich marzeniem jest to, aby po zakończeniu wojny przyjechać do Polski i osobiście spotkać się z nami i nam podziękować. To niezwykle trudne doświadczenie wojny połączyło nas i staliśmy się dla siebie braćmi!

Podziękowanie 1

Podziękowanie 2