Program nadwyżek żywności 2019/2020

Program nadwyżek żywności 2019/2020

Program nadwyżek żywności 2019/2020

Pragniemy bardzo gorąco podziękować osobom z DIAKONII CHARYTATYWNEJ, które zaangażowały się w projekt przekazywania nadwyżek żywności. Żywność ta była przywożona na podstawie specjalnej umowy z Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Naszą opieką objęliśmy 184 osoby z 66 rodzin (z gminy Ostrowite i gminy Słupca). Osoby te należą nie tylko do naszej parafii, ale również do parafii w Ostrowitem i Dobrosołowie. Rodzinom tym przekazaliśmy 8,3 ton żywności.
Ogromne dzięki wszystkim, którzy się bezinteresownie zaangażowali w ten projekt!!!
Przy tej okazji zapraszamy do współpracy. Mile widziane osoby, które chciałyby zaangażować się w kolejną edycję programu nadwyżek żywności (od września 2020) i w ogóle w działania naszej DIAKONII CHARYTATYWNEJ!
Z A P R A S Z A M Y!!!