Zestaw pielgrzyma

Modlitwy w języku polskim ujednolicone przez Konferencję Episkopatu Polski – tekst integralny (Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP)