Zmiany wystroju kościoła

Zmiany wystroju kościoła

Zmiany wystroju kościoła

Dzisiejszy dzień przyniósł wiele zmian w wystroju (wewnętrznym wyglądzie) kościoła. Przy tej okazji pragniemy wskazać logikę wprowadzonych zmian:

  • prezbiterium – najważniejsze miejsce w kościele – wskazuję na tajemnicę Bożego Miłosierdzia objawioną w krzyżu Jezusa Chrystusa; stąd elementy wystroju tej części kościoła mają podkreślać niezwykłą godność i znaczenie Eucharystii – zarówno w tajemnicy realnej obecności Jezusa Chrystusa (tabernakulum), jak i w liturgii sprawowanej przy stole Słowa Bożego i stole Eucharystii; dlatego też do prezbiterium został przeniesiony obraz Jezusa Miłosiernego „Jezu, ufam Tobie!”; w kolejnych tygodniach dokończone zostaną prace przy ołtarzu głównym i dojdzie nowe wyposażenie (miejsce przewodniczenia, pulpit pod mszał) w stylu neogotyckim, dopasowane do stylu pozostałego wyposażenia prezbiterium i kościoła;
  • nawa główna kościoła – miejsce gromadzenia się wspólnoty uczniów Jezusa Chrystusa (Jego rodziny) na świętej liturgii; aby ułatwić uczestnictwo (wspólne sprawowanie Eucharystii) ławki zostały przesunięte bliżej ołtarza;
  • kaplica boczna – ku czci Najświętszej Maryi Panny; pełni również funkcję kaplicy chrzcielnej (chrzcielnica i paschał);
  • kaplica boczna – ku czci Świętego Rocha; tutaj umieszczony został obraz św. Rocha po zrealizowanych pracach renowacyjno-konserwatorskich; obraz ten to kopia XVII-wiecznego obrazu (który zaginął pod koniec XX wieku) z 1805 r.; wcześniej obraz ten był w kaplicy na cmentarzu; ponieważ w dokumentach historycznych mowa jest o ogromnym kulcie św. Rocha i o obrazie łaskami słynącym, dlatego centrum tego kultu przenieśliśmy z kaplicy na cmentarzu (w której trwają remonty) do kościoła parafialnego; rama obrazu (obecnie pokryta płatkami złota) to oryginalna rama obrazu z XVII wieku; na śródramie umieszczona zostały pierwsze wota ofiarowane jako znak wdzięczności za łaski otrzymane za pośrednictwem naszego patrona; w przyszłości na bocznych ścianach tej kaplicy umieszczone zostaną gabloty na kolejne wota;
  • tylna część nawy głównej – część pokutna – tutaj znajdują się konfesjonały (konfesjonał księdza proboszcza został przesunięty do tyłu); przy konfesjonałach nie ma ławek, aby nie było niebezpieczeństwa podsłuchiwania treści spowiedzi (zarówno umyślnego, jak i nieumyślnego); ta część przeznaczona jest na upamiętnienie różnych wydarzeń z historii powszechnej (dlatego tutaj przewieszony został krzyż katyński i tablica poświęcona gen. Władysławowi Andersowi).

Przed nami kolejne prace, kolejne zmiany… aby dopasować naszą świątynie do obowiązujących przepisów liturgicznych i nadać jej wyjątkowy charakter.

Przy tej okazji pragniemy podziękować wszystkim ofiarodawcom i dobrodziejom, a szczególnie:

  • Katarzynie i Krzysztofowi Zalewskim z Bydgoszczy, którzy prowadzą prace konserwatorskie przy naszych zabytkach;
  • ZPHU „Baj” i państwu Osowczykom z Giewartowa, którzy realizują prace stolarskie przy ołtarzu głównym i pozostałym umeblowaniu kościoła;
  • panu Markowi Graczykowi (Usługi Snycerskie Stolarskie i Rzeźbiarskie) z Młodojewa Parceli, który wykonał i ufundował oprawę obrazu św. Rocha oraz podjął się prac snycerskich przy ołtarzu głównym;
  • państwu Katarzynie i Mirosławowi Kowalskim z Kochowa, którzy ufundowali prace przy odnowieniu i pokryciu płatkami złota ramy przy obrazie św. Rocha.

Wszystkim ofiarodawcom składam serdeczne „Bóg zapłać!”